Energiecoöperatie Zon op Haarlemmermeer

Wat wil Zon op Haarlemmermeer bereiken?

 • Samen eigenaar worden van zonnepanelen op daken
 • Samen minimaal 50% eigenaar worden van zonneweides
 • Samen profiteren van de opbrengst! Zowel mensen die kunnen investeren in zonnepanelen als mensen die niet die mogelijkheid hebben

Hoe gaat Zon op Haarlemmermeer dat realiseren?

 • Buurtbewoners worden samen eigenaar van zonnedaken:
  • Gemeentedaken (Maatschappelijk vastgoed)
  • Daken van Verenigingen van Eigenaren
  • Daken van bedrijven
 • Mede-eigenaar worden van grote zonneweides in ontwikkeling rond Schiphol
 • Ondersteunen van kleinschalige lokale zon-initiatieven (bv een familie met een braakliggend stukje grond)

In de Gemeente Haarlemmermeer is veel focus op de aanleg van Zonneakkers en Windmolens.

Onderstaand filmpje legt uit hoe inwoners kunnen meeprofiteren van de aanleg van de Zonneakkers.

Lokaal eigenaarschap in Haarlemmermeer